MONTÁŽ  KROVU                                                     

  • Pokud Vás naše nabídka osloví, kontaktujte nás, domluvíme se na následujícím postupu.
  • Domluvíme si s Vámi schůzku na stavbě z důvodu přesného zaměření stavby a dořešení všech podrobností.
  • Nejvhodnější čas na naši návštěvu je ve chvíli založení první řady obvodového zdiva.
  • Tímto způsobem bude zajištěna vhodná návaznost na montáž vazníků bezprostředně po vytvrdnutí železobetonového věnce.
  • Před zahájením výroby vazníků Vám bude vystavena zálohová faktura a po jejím uhrazení bude následovat samotná výroba vazníků.
  • Při zaměření stavby bude dohodnuté přibližné datum montáže, které si upřesníme po zabetonování věnců. 
  • V den montáže bude potřeba zajistit volné místo pro autojeřáb a dodávku vazníků.
  • Je čistě na Vás, zda budete montáži přítomni. Po jejím dokončení bude krov předán staviteli, popřípadě pokrývačům.
  • Obdržíte kompletní dokumentaci včetně statického výpočtu v elektronické podobě.