Příhradové vazníky

 

 

VÝHODY PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ

·       rychlá a snadná montáž

·       nízká spotřeba materiálu

·       suchý proces výstavby a montáže

·       variabilita tvaru a rozměru konstrukce

·       vysoká nosnost konstrukce

·       nízká hmotnost konstrukce

·       snadné provádění oprav a rekonstrukcí

·       možnost montáže svépomocí

 

POUŽITÍ PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ V PRAXI

·        řadové domy

·        rodinné domy

·        zemědělské stavby

·        obchodní a skladovací prostory

·        garáže

·        sportovní haly

·        nástavby panelových objektů

·        nástavby občanských staveb

·        konstrukce bednění pro inženýrské stavby apod.

 

Zpracujeme nabídku na vazníky ve dvouch variantách:

  1. s půdním prostorem
  2. bez půdního prostoru, pokud to dovoluje výška hřebene